Kontakt

Formy kontaktu z twórcami:

  • pomoc techniczna/sugestia, serwer Discord, kanał #zgłoszenia_i_sugestie
    • wiadomość bezpośrednia na Discord: Povi
      • sprawy biznesowe, e-mail: ppa.zsunaj@acwol