Polityka Prywatności

Ogólna informacja

Korzystanie z aplikacji Łowca Janusz (“Bot”) na serwerze Discord wymaga gromadzenia określonych danych użytkownika (“Dane”) z prawem do czytania ich przez Bota, przechowywania i modyfikowania treści wiadomości w chwili zaproszenia go na serwer. Dane te obejmują między innymi identyfikatory użytkowników Discord składających się z:

 1. nazw użytkowników oraz identyfikatorów Discord,
  1. treści zgłaszanych wiadomości,
   1. wpisywanych komend konfiguracyjnych.

    Dostęp do danych

    Dostęp do szczegółowych Danych jest dozwolony jedynie dla programistów Bota i tylko w zakresie wymaganym do rozwoju i implementacji funkcji, wewnętrznych testów. Natomiast Dane wyżej wymienione są widoczne do wglądu osobom ze szczególnymi uprawnieniami, które nadają poszczególni właściciele serwerów Discord. Żadne z Danych nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których wymagane jest to przez lokalne prawo czy też organów ścigania takich jak Policja.

    Przechowywanie danych

    Dane są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych MongoDB, w celu uniemożliwienia dostępu dla osób z zewnątrz. Jednakże nie udzielamy gwarancji oraz nie ponosimy odpowiedzialności za niezamierzone lub złośliwe naruszenie Danych. W przypadku dostępu, który byłby określony jako nieautoryzowany, niezwłocznie po wykryciu, użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem aplikacji Discord i ich serwerów.

    Użytkownicy nieletni

    Korzystanie z Bota nie jest dozwolone dla osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 roku życia - jest to zgodne z polskim prawem oraz warunkami korzystania z usług Discord. Żadne informacje dotyczące osób niepełnoletnich nie będą świadomie wykorzystywane i przechowywane. W przypadku wykrycia takich Danych nastąpi niezwłocznie ich usunięcie.

    Kontakt z twórcami Bota

    W momencie, w którym niepokoisz się o cel wykorzystywania Twoich danych lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się poprzez platformę Discord używając do tego celu identyfikatora: Povi.

    Ostatnia aktualizacja: 08.06.2023