Komendy

Komendy konfiguracyjne
dla osób z uprawnieniami do kickowania


/config set - wybierz kanał (channel), jaką rolę chcesz oznaczać (mention) i czy powiadomienia mają być włączone (enable). To pozwoli skonfigurować powiadomienia z wybranych kategorii.
• przykładowe użycie: /config set  channel #kanał mention @rola enable True
następnie z rozwijanego menu wybierz interesujące Cię kategorie.

/config preview - użyj tej komendy, aby podejrzeć zapisaną konfigurację wszystkich powiadomień.
• przykładowe użycie: /config preview

/config remove - usuwa bieżącą konfigurację dla wybranych kategorii.
• przykładowe użycie: /config remove
następnie z rozwijanego menu wybierz powiadomienia do usunięcia.


Komendy dodatkowe
domyślnie dla wszystkich


/info - wywołuje opis bota, link do serwera Discord oraz wsparcia twórców.
• przykładowe użycie: /info

/deals - umożliwia wyszukanie danego tytułu gry lub jego fragmentu z gg.deals oraz przełączanie wyników.
• przykładowe użycie: /deals  name Death Stranding region 🇵🇱 Poland

/bazar - umożliwia wyszukanie danego tytułu lub jego fragmentu z bazar.lowcygier.pl.
• przykładowe użycie: /bazar  name Metal Gear Solid

/steam - umożliwia wyszukanie danego tytułu gry lub jego fragmentu ze sklepu Steama, przełączanie wyników, łatwy dostęp do bazy SteamDB i oceny Metacritic (jeśli dostępna).
• przykładowe użycie: /steam  name GTA region 🇵🇱 Poland

/howlongtobeat - umożliwia wyszukanie czasów ukończenia danej gry w bazie howlongtobeat.com.
• przykładowe użycie: /howlongtobeat  name Elden Ring

/picmix - umożliwia wyszukanie obrazka ze strony picmix.com, losowanie wyników.
• przykładowe użycie: /picmix   name dzień dobry


Jeżeli nie widzisz komend po wpisaniu /, usuń bota i dodaj go ponownie.